Tại sao mắc bệnh răng miệng lại khó có con?

Tại sao mắc bệnh răng miệng lại khó có con?