Bệnh nha khoa

Hút thuốc lá có ảnh hưởng đến cấy ghép implant không?

Hút thuốc lá có ảnh hưởng đến cấy ghép implant không

Hút thuốc lá có ảnh hưởng đến cấy ghép implant không?

Hút thuốc gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe rất lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến quá trình cấy ghép implant. Tỷ lệ phẫu thuật cấy ghép implant thất...