Bệnh nha khoa

Bạn hiểu gì về bệnh tụt nướu chân răng?

Bạn hiểu gì về bệnh tụt nướu chân răng?

Bạn hiểu gì về bệnh tụt nướu chân răng?

Nướu răng đóng vai trò bảo vệ chân răng. Do đó nếu bạn không chăm sóc đúng cách thì sẽ khiến nướu bị tụt, răng trở nên nhạy cảm và...