Nếu răng bị ê buốt sau khi tẩy trắng răng thì phải làm gì?

Nếu răng bị ê buốt sau khi tẩy trắng răng thì phải làm gì?