Có nên xỉa răng sau khi ăn không?

Có nên xỉa răng sau khi ăn không?