Có phải sâu răng gây ra hôi miệng không?

Có phải sâu răng gây ra hôi miệng không?