Bệnh nha khoa

Nôi nha – chữa tủy an toàn, triệt để

Nôi nha - chữa tủy an toàn, triệt để

Nôi nha – chữa tủy an toàn, triệt để

Nội nha – chữa tủy răng phương can thiệp vào bên trong cấu trúc của răng, giúp loại bỏ tủy răng bị hư tổn và trám bít chặt hệ thống ống...