Bệnh răng miệng thường gặp gây hại đến cơ thể như thế nào?

Bệnh răng miệng thường gặp gây hại đến cơ thể như thế nào?