Bệnh răng miệng ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?

Bệnh răng miệng ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?