Cấy ghép implant khi mất một răng cửa có khó không?

Cấy ghép implant khi mất một răng cửa có khó không?

Hiện nay, với sự ra đời của phương pháp cấy ghép răng implant thì việc cải thiện những khiếm khuyết của hàm răng đã không còn khó khăn nữa. Trồng răng implant có thể cấy ghép ở tất cả các vị trí cần ...