Những điều cần biết về nâng xoang

Nâng xoang là chỉ định của bác sĩ khi thể tích vùng xương bị mất răng không đủ khối lượng để đảm bảo cho việc cắm Implant thì nâng xoang hàm ghép xương là giải pháp đầu tiên cần áp dụng. Dưới đây là ...