Chỉnh nha niềng răng cần lưu ý đến những vấn đề gì?

Thời gian niềng răng chỉnh nha là khoảng bao lâu?

Thời gian chỉnh nha niềng răng trong bao lâu là điều mà hầu như ai cũng quan tâm khi quyết định nắn chỉnh răng. Phải mang niềng trong khoảng bao lâu mới có hàm răng đẹp và đều như mong muốn? Những th...