Nhổ răng sâu số 8 có khó phức tạp hay không?

Nhổ răng sâu số 8 có khó và phức tạp hơn so với những trường hợp nhổ răng số 8 khác hay không? là câu hỏi của rất nhiều bệnh nhân trước khi nhổ răng . Quá trình nhổ răng ca khó có thực sự an toàn khô...