Những câu hỏi thường gặp trước và sau khi cấy ghép implant

Cấy ghép implant có thể tồn tại bao lâu?

Rất nhiều người khi muốn lựa chọn phương pháp cấy ghép implant để phục hồi những khiếm khuyết mất răng của mình đều băn khoăn liệu cấy ghép implant có thể tồn tại được bao lâu? Cấy ghép implant tồn t...