Khớp cắn ngược và các đặc điểm nhận dạng

Khớp cắn ngược là sự sai lệch khớp cắn dễ phân biệt nhất, chỉ nhìn qua khuôn miệng mà chưa quan sát sâu tới răng cũng có thể chẩn đoán được tình trạng. Tuy nhiên khi muốn điều trị cần phải nhận dạng ...

Niềng răng invisalign có cần nhổ răng hay không

Bạn đang tìm hiểu về niềng răng invisalign và đang có những thắc mắc về vấn đề có niềng răng này có cần nhổ răng hay không. Điều này sẽ được làm sáng tỏ trong bài viết : Niềng răng invisalign có cần ...