Khớp cắn ngược và các đặc điểm nhận dạng

Khớp cắn ngược là sự sai lệch khớp cắn dễ phân biệt nhất, chỉ nhìn qua khuôn miệng mà chưa quan sát sâu tới răng cũng có thể chẩn đoán được tình trạng. Tuy nhiên khi muốn điều trị cần phải nhận dạng ...